• Čeština
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Slovenčina
  • Русский
  • Polski
  • български
  • Azərbaycanca

ƏMƏKDAŞLIQ

Skanska Mercedes Dopravný podnik mesta Košice DAF Tatra ŽSR Dopravní podnik města Brna Renault MAN Scania
© SaZ s.r.o. 2019
  • Mercedes Tramliner

Qaynaq və digər tikinti işləri

svarecske_a_jine_strojirenske_prace_01 svarecske_a_jine_strojirenske_prace_02 svarecske_a_jine_strojirenske_prace_03

Karbon və aşağı xəlitəli poladdan hazırlanmış qaynaq hissələri çox vaxtı avadanlığın yüksək möhkəmliyə malik olan hissələri təşkil edir. Qaynaq işləri qoruyucu mühitdə son zamanlarda istifadə olunan qaynaq avadanlığının istifadə edilməsi ilə həyata keçirilir fa. KEMPI.

Bu kimi avadanlığın istehsalı üçün zavodda əlverişli şərait və tikinti avadnlığı mövcüddur, həmçinin yüksəkliklərdə işləmək təcrübəsi olan qaynaqçılar da var.

Adı *

E-mail *

Telefonu

Sizin mesaj

təsdiqedici kod
captcha