• Čeština
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Slovenčina
  • Русский
  • Polski
  • български
  • Azərbaycanca

СЪТРУДНИЧЕСТВО:

Skanska Mercedes Dopravný podnik mesta Košice DAF Tatra ŽSR Dopravní podnik města Brna Renault MAN Scania
© SaZ s.r.o. 2020
  • Mercedes Tramliner

Двупътнa машината FRILINER

Универсалната двупътнa машината FriLiner с бързоподменяемите си надстройки е проектирана за операции по поддръжка на жп релси, както и за операции по поддръжка на пътища, включ Могат да бъдат инсталирани различни надстройки, като издигащи работни платформи, ремарке, оборудвано с хидравличен товарещ кран, контейнерна надстройка, оборудвана с инструменти и съоръжения (за операции по поддръжка и възстановяване), вариант на железопътно теглещо средство и други специални надстройки, отговарящи на изискванията на клиента. Машината може да бъде оборудвана с надстройки за дейности по поддръжка през лятото и зимата.

Универсалната двупътнa машината FriLiner с бързоподменяемите си надстройки е проектирана за операции по поддръжка на жп релси, както и за операции по поддръжка на пътища, включително ремонтни работи по надземно оборудване и други операции на високо. Могат да бъдат инсталирани различни надстройки, като издигащи работни платформи, ремарке, оборудвано с хидравличен товарещ кран, контейнерна надстройка, оборудвана с инструменти и съоръжения (за операции по поддръжка и възстановяване), вариант на железопътно теглещо средство и други специални надстройки, отговарящи на изискванията на клиента. Машината може да бъде оборудвана с надстройки за дейности по поддръжка през лятото и зимата.

Име *

E-mail *

Телефон

Вашето съобщение

код за потвърждение
captcha