• Čeština
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Slovenčina
  • Русский
  • Polski
  • български
  • Azərbaycanca
Skanska Mercedes Dopravný podnik mesta Košice DAF Tatra ŽSR Dopravní podnik města Brna Renault MAN Scania
© SaZ s.r.o. 2023

RENAULT NP

RENAULT NP je speciální silniční vozidlo vybavené nůžkovou pracovní plošinou typu NPi 400. Je určeno pro jízdu a práce na silnici a na zpevněných plochách a pro práce ve výškách v dosahu pracovní plošiny. Blokování pružení zadní nápravy vozidla zabezpečuje stabilizaci vozidla při práci s pracovní plošinou. Nůžková pracovní plošina umožňuje provádění oprav a dalších údržbových a montážních prací na objektech nacházejících se v pracovním prostoru plošiny. Je určena především pro práce na trolejovém vedení a to vše při zapnutém trolejovém vedení a při splnění všech požadavků na bezpečnost. Konstrukci plošiny tvoří nůžkový mechanizmus, hydraulický pohon a elektrické ovládání. Ovládání pohybů pracovní plošiny se vykonává pomocí RC panelu. Pohyby RPM je možné ovládat také tlačítky na pevném panelu.

RENAULT NP je speciální silniční vozidlo vybavené nůžkovou pracovní plošinou typu NPi 400. Je určeno pro jízdu a práce na silnici a na zpevněných plochách a pro práce ve výškách v dosahu pracovní plošiny. Blokování pružení zadní nápravy vozidla zabezpečuje stabilizaci vozidla při práci s pracovní plošinou.

Nůžková pracovní plošina umožňuje provádění oprav a dalších údržbových a montážních prací na objektech nacházejících se v pracovním prostoru plošiny. Je určena především pro práce na trolejovém vedení a to vše při zapnutém trolejovém vedení a při splnění všech požadavků na bezpečnost.

Konstrukci plošiny tvoří nůžkový mechanizmus, hydraulický pohon a elektrické ovládání. Ovládání pohybů pracovní plošiny se vykonává pomocí RC panelu. Pohyby RPM je možné ovládat také tlačítky na pevném panelu. Vozidlo je dále možno vybavit kamerovým systémem CCTV, hledáčkovými světlomety ovládanými z kabiny atd.

RENAULT NP je speciální silniční vozidlo vybavené nůžkovou pracovní plošinou typu NPi 400. Je určeno pro jízdu a práce na silnici a na zpevněných plochách a pro práce ve výškách v dosahu pracovní plošiny. Blokování pružení zadní nápravy vozidla zabezpečuje stabilizaci vozidla při práci s pracovní plošinou. Nůžková pracovní plošina umožňuje provádění oprav a dalších údržbových a montážních prací na objektech nacházejících se v pracovním prostoru plošiny. Je určena především pro práce na trolejovém vedení a to vše při zapnutém trolejovém vedení a při splnění všech požadavků na bezpečnost. Konstrukci plošiny tvoří nůžkový mechanizmus, hydraulický pohon a elektrické ovládání. Ovládání pohybů pracovní plošiny se vykonává pomocí RC panelu. Pohyby RPM je možné ovládat také tlačítky na pevném panelu.

RENAULT NP je speciální silniční vozidlo vybavené nůžkovou pracovní plošinou typu NPi 400. Je určeno pro jízdu a práce na silnici a na zpevněných plochách a pro práce ve výškách v dosahu pracovní plošiny. Blokování pružení zadní nápravy vozidla zabezpečuje stabilizaci vozidla při práci s pracovní plošinou.

Nůžková pracovní plošina umožňuje provádění oprav a dalších údržbových a montážních prací na objektech nacházejících se v pracovním prostoru plošiny. Je určena především pro práce na trolejovém vedení a to vše při zapnutém trolejovém vedení a při splnění všech požadavků na bezpečnost.

Konstrukci plošiny tvoří nůžkový mechanizmus, hydraulický pohon a elektrické ovládání. Ovládání pohybů pracovní plošiny se vykonává pomocí RC panelu. Pohyby RPM je možné ovládat také tlačítky na pevném panelu. Vozidlo je dále možno vybavit kamerovým systémem CCTV, hledáčkovými světlomety ovládanými z kabiny atd.