• Čeština
 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Slovenčina
 • Русский
 • Polski
 • български
 • Azərbaycanca

СЪТРУДНИЧЕСТВО:

Skanska Mercedes Dopravný podnik mesta Košice DAF Tatra ŽSR Dopravní podnik města Brna Renault MAN Scania
© SaZ s.r.o. 2023
 • Mercedes Tramliner

Двупътнa машината R DUOTRAM H

Автомобилът с комбиниран ход R DUOTRAM H е оборудван с изолирана работна платформа за работи по техническото обслужване, ремонти на контактната мрежа, за включена контактна мрежа под напрежение, в съответствие с всички изисквания за безопасност. Единична или двойна ножична подемна работна платформа NPi 400 с пълно неограничено въртене около оста си.
Хоризонталната достъпност, размерът и товароподемността на платформата отговарят на високите изисквания за работи на височини. Платформата е снабдена с дистанционно управление, управлява се аварийно от таблото за аварийно управление. Захранването на машината върху релсите е хидростатично, т.е. задвижването е осигурено с помощта на помпа и хидродвигател.

Автомобилът с комбиниран ход R DUOTRAM H е оборудван с изолирана работна платформа за работи по техническото обслужване, ремонти на контактната мрежа, за включена контактна мрежа под напрежение, в съответствие с всички изисквания за безопасност.

Единична или двойна ножична подемна работна платформа NPi 400 с пълно неограничено въртене около оста си. Хоризонталната достъпност, размерът и товароподемността на платформата отговарят на високите изисквания за работи на височини. Платформата е снабдена с дистанционно управление, управлява се аварийно от таблото за аварийно управление.

Захранването на машината върху релсите е хидростатично, т.е. задвижването е осигурено с помощта на помпа и хидродвигател. Автомобилът е оборудван със система за визуализация ССТV за ход назад с индикация върху LCD дисплея в кабината на водача, пътни фарове и система за осветяване за работа през нощта. Всички работни действия върху релсите се управляват електрически от кабината на водача, адаптерите се управляват автоматично с индикация на работните състояния върху дисплея в кабината на водача.

  Име *

  E-mail *

  Телефон

  Вашето съобщение

  код за потвърждение

  captcha